Munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaügyi perek

Esemény adatai:

Konferencia 12.450 HUF - 24.900 HUF + ÁFA LEJÁRT ESEMÉNY
Időpont: 2016-09-15 (10:00 - 15:00)
Rendező: Sysstem Media - http://systemmedia.hu
Helyszín neve: Hotel Arena ****
Helyszín címe: 1148 Budapest XIV. kerület, Ifjúság útja 1-3.
Esemény weboldala: LINK

A munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaügyi perek – Jogi képzés az FKMB bíróival
ELŐADÓK:
- Dr. Kulisity Mária bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
- Dr. Sívó-Darás Orsolya bíró, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
-------------------------------------------
Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik azzal, hogy a munkaviszony létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek. A munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül bemutatjuk, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a munkakör vagy a munkabér. Továbbá az előadás bemutatja a munkaviszony megszüntetés legújabb bírói gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre, a joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményeire, és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is. Kitérünk a munkaügyi perek mindennapos kérdéseire, a bizonyítási kötelezettségre és nehézségekre is.
TÉMAKÖRÖK: A munkaviszony létesítését megelőző tárgyalások • Milyen képzettségi, képességi követelmények támaszthatók? • Mely alkalmassági vizsgálatok, nyilatkozatok megtétele kérhető? A munkaszerződés formaiságai, kötelező, természetes, eshetőleges tartalmi elemei • Munkakör, alapbér és egyéb bérelemek meghatározása • Tájékoztatási kötelezettség • A munkaszerződés módosítása és annak bírósági gyakorlata • Írásba foglalás nélküli módosítások, szóban, ráutaló magatartással történő módosítás • Mikor egyoldalú módosítás és mikor állapítható meg a felek egyező, közös akarata? • Ha egyes munkaköri feladatok változnak, mikor állapítható meg a munkakör módosítása? • A módosítási ajánlat elutasításának lehetséges következményei • Általános elvek a munkaviszony megszüntetés során ▪ A munkaviszony megszüntetés alakiságai az Mt. szerint és a bírói gyakorlatban ▪ A munkaviszonyt megszüntető nyilatkozat közlése és annak bírói gyakorlata ▪ A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése és annak megtámadása ▪ A határozott és határozatlan idejű munkaviszony megszűnése,felmondása ▪ A képességre és a magatartásra alapított felmondási indok elhatárolása, alkalmatlanság, a nem megfelelő munkavégzést bizonyítása, eljárás egészségügyi alkalmatlanság esetén ▪ A létszámcsökkentés, az átszervezés és a minőségi csere bírói gyakorlata ▪ Felmondási védelmek ▪ Bizonyítási kötelezettség és teher, bizonyítékok számbavétele és mérlegelése az indok valóságának, okszerűségének bizonyítása során ▪ Bizonyítási eszközök: okiratok, tanúvallomások, szakértői vélemények, titkos kép-, és hangfelvételek ▪ Az azonnali hatályú felmondás ▪ A próbaidő alatti megszüntetés ▪ Eljárás a munkaviszony megszüntetés során ▪ A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei ▪ A munkajogi igény érvényesítése ▪ Keresetindítási határidő és az igazolás

A meghirdetett eseménnyel kapcsolatban, beleértve a jelen oldalon való megjelenés tartalmát is, a weboldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.
0.0028941631317139 s